Bij beeldende therapie wordt er grotendeels non-verbaal gewerkt met teken-, schilder- en boetseertechnieken. Het kind kan op papier of in de klei ervaringen verwerken en een plek geven. Deze manier van werken is erg veilig, omdat het vertrouwd is voor het kind en er niet van hen verwacht wordt dat ze de woorden al weten om te zeggen wat hun dwars zit. Juist door een beeld te geven aan het gevoel kan het kind zich vaak al begrepen voelen en beter uitleggen aan de buitenwereld wat er speelt. De erkenning die ze dan krijgen zorgt er voor dat een kind zich een stuk beter voelt.

Kinderen worden door middel van beeldende therapie op een speelse en creatieve manier gestimuleerd en gesteund in hun ontwikkeling. Binnen de therapie kan een kind alles zeggen of laten zien zonder dat er consequenties aan verbonden worden zoals in de normale wereld het geval is. Daarnaast kunnen er in de therapie situaties nagebootst worden waar het kind in de werkelijke wereld tegen aanloopt om er op die manier beter mee om te leren gaan.

Het gaat bij beeldende therapie niet om het eindresultaat van bijvoorbeeld een schildering, maar om de ervaring tijdens het creatieve werken. Alleen al het opdoen van succeservaringen creƫert een beter zelfbeeld en heeft tot gevolg dat een kind lekkerder in zijn/haar vel komt te zitten.

Lees hier meer wanneer en hoe beeldende therapie wordt ingezet.

 

beeldende-therapie-2